Keo phun- Xịt dành cho mút tiêu âm, cách âm

180,000.00 150,000.00

Khối lượng 1 chai: 600g

Dán được trên tất cả các  mặt tường

Sử dụng: 1 chai với diện tích 10-12m2